cO

Přijďte ochutnat pravý med

Z čisté přírody, přímo od včelaře… včelařství JAMA.

O nás


Včelařské začátky
Moje včelařské začátky byly již ve věku školní docházky, kdy jsem obhospodařoval dvoje včelstva v Budečácích. Pak jsem odešel do střední školy, kde jsem pobýval na internátě a to mi moc času na včelky nezbývalo, tak jsem přestal včelařit. K tomuto krásnému koníčku jsem se vrátil po odchodu do důchodu. Startovacím impulsem však byla návštěva u válečného veterána Ing. Karla Hoška, kdy jsem jej zastihl na mé první návštěvě u něj, jak seděl na zahradě a spokojeně se díval na své včeličky, jak létají z úlu. Na jeho zahradě v té době kvetly, sněženky, bledule a talovíny. Tak jsem se mu pochlubil, že jsem také jako malý kluk včelařil. Na to mi pan Hošek odpověděl: „Já kdybych měl znovu začít včelařit, tak na Langstrotech, nebo Dadantech“ Tyto termíny mi nic neříkaly. Po příjezdu domů jsem šel ihned k internetu a začal studovat, o čem pan Hošek hovořil. Zjistil jsem, že hovořil o typech úlu. Již před tímto jsem zvažoval, jak dále naložit s volným časem. Zda nastoupit na univerzitu třetího věku, nebo něco podobného. Zvítězila dřívější záliba a já jsem začal studovat materiály o včelách. Přihlásil jsem se do PSNV, kde jsem absolvoval letní včelařskou školu v Háji u Opavy. Zde jsem se seznámil s úplně jinými zootechnickými postupy při ošetřování včel a rozhodl jsem se, že budu včelařit na Langstrotech.


Tak jsem si pořídil první dva úly výše uvedeného typu z APIFARMY z Nového Města nad Metují. Zvolil jsem si sestavu se dvěma rámkovými mírami. Plodiště na r. m. 448x285 a medníky 448x159. Když jsem se dostal do debaty s nějakým včelařem a sdělil jsem mu, na čem včelařím, tak mě od této sestavy odrazoval. Já jsem se však přesvědčil, že jsem i přes některé nevýhody udělal dobře a to hlavně pro včely.


V druhém roce včelaření jsem již zimoval patery včelstva. Přihlásil jsem se do dalšího kurzu a to do Nasavrk, kde jsem absolvoval kurz - Pro začínající včelaře od A do Z. Na podzim roku 2013 jsem nastoupil do učňovského dálkového studia – obor – včelař. V tomto roce bych měl toto studium ukončit. V současné době včelařím s dvaceti včelstvy na třech stanovištích a každý rok kočuji do třešňových, jabloňových sadů a za slunečnicí, kde získávám druhové květové medy.


Dne 22. června 2016 jsem úspěšně dokončil tříleté dálkové studium – obor – 41-51-H/02 Včelař a získal "výuční list."


26. dubna 2019 jsem rovněž úspěšně zakončil "Kurz pro učitele včelařství 1. stupeň" . Na základě osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu, mohu tedy provádět přednášky pro ZO ČSV a i jiné organizace.


18. ledna 2020 jsem byl zvolen do výboru ZO ČSV Jaroměř do funkce jednatele.


20. června 2020 jsem byl zvolen do OO ČSV Náchod do funkce předsedy a člena RV ČSV.


Dosáhl jsem již i nějaké úspěchy, co se týká kvality produkovaného medu. Jednak je to opakované obhájení ochranné známky "Med jak má být" - udělené Výzkumným ústavem v Dole v roce 2014, 2016, 2018, 2019 a 2020 a v soutěži Český med - zlatá medaile 2016, 2018, 2019 a 2020 a stříbrná 2014. Také jsem se v roce 2020 zapojil do projektu "Lžička medu", kde jsem získal Zlatou lžičku.


Jak začít včelařit?
Včelaření není jen záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů. Chov včel nepřináší jen užitek včelaři při získávání včelích produktů, ale také je to hlavně velká zodpovědnost. Na této stránce se pokusíme nastínit a poradit novým zájemcům, jak začít včelařit


Z jakého důvodu včely chovat? Význam chovu včel je především v opylování rostlin, včetně zemědělských kultur. Neboť absence včel by ohrozila existenci celého ekosystému.


V mnoha odborných článcích, literaturách i internetových stránkách se dočtete, že nejekonomičtější je si hned pořídit 5 včelstev. Pro začátečníka, jako jsem byl i já, byly 2 včelstva až nad hlavu. Není v dnešní době problém si pořídit klidně i 10, 20 včelstev, ale o tom chov včel není. Chovatel by měl pochopit a naučit se včelám rozumět postupně. Jinak se chov stane „pokus – omyl“.


Při rozhodnutí začít s chovem včel, byste měli vědět, zda netrpíte alergií na včelí bodnutí, případně zda alergií netrpí někdo další z Vaší rodiny. Tato skutečnost by vaše rozhodnutí o chovu včel mohla zkomplikovat.


Výběr stanoviště
Než začnete včelařit je třeba dobře zvolit stanoviště úlů. Stanoviště úlu je třeba zvolit tak, aby výlet včel neobtěžoval chovatele, členy jeho rodiny, ani sousedy. Doporučuji předem seznámit sousedy s vaším záměrem s chovem včel a předejít tak případným sousedským svárům. Česna by měla být směrována směrem na jih, případně na východ.


Je vhodné, aby stanoviště bylo chráněno před převládajícími větry, naopak není vhodné stanoviště v mrazových kotlinách. Při předpokládaném doletu vašich včel cca 5 km, doporučuji před zahájením chovu zjistit v tomto obvodu, zda někdo již včely nechová a kontaktovat včelařského důvěrníka, který zajišťuje léčení včel v tomto obvodě. Tento včelař vám také může být nápomocen při zahájení chovu.


Včelařské potřeby
Než začnete včelařit je potřeba si opatřit:

úly,
včelí oddělky, případně roje nebo smetence
včelařské nářadí,
teoretické vědomosti o chovu včel,
registrace chovu včel,


Včelí oddělky, roje
K založení chovu včel je potřeba získat včelstvo a to buď jako oddělek, případně roj, nebo smetenec. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučuji získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci základní organizace musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena.


V případě přemístění včelstev mimo rámec ZO musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární správy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit. Více v nařízení Krajské veterinární správy č. KVS 03/2008.


Včelařské nářadí
Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice,
pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák),
pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu,
pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty,
pro podání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlu.


Teoretické vědomosti
K získání teoretických znalostí pro chov včel vede řada cest. Zajisté je třeba seznámit se s zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Existuje především spousta literatury, dnes pak také informace na moderních nosičích. Pro začínající včelaře doporučuji publikaci "Včelařství" autorů Ing. Veselý a kolektiv. Nesnažte se najít hned na začátku odpovědi na všechny vaše otázky, teprve postupně, jak si pořídíte první včelstva, hledejte odpověď na jednotlivé problémy.o.jpg Nedoporučuji hledat odpověď ani ve starší literatuře, neboť řada publikovaných názorů je dnes překonána. Také například „Včelařské překlady“, které publikují výsledky výzkumu ve světě mohou začínajícímu včelaři spíše přinést zmatek v hlavě, než radu jak řešit určitý problém v chovu.Doporučuji proto nalézt ve svém okolí včelaře s moderními názory, který vám jistě rád poradí. Okresní výbor pořádá každý rok v lednu okresní včelařskou přednášku a v červnu okresní včelařský den spojený s přednáškou a prodejem včelařských potřeb.


Kontakty


605 806 096


Ing. Jaromír Mareček,
Štěrbova 380, 551 02 Jaroměř 3

Certifikáty

Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.